• Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Nedeľa, 14.7.2024Meniny má Kamil
31°Bratislava

Taiwan pokračuje v prekonávaní výziev zmeny klímy

  • 9:51 22.10.2013
  • BRATISLAVA
Taiwan pokračuje v prekonávaní výziev zmeny klímy

Zmiernenie zmeny klímy – najnaliehavejšia výzva, ktorej dnes čelí medzinárodné spoločenstvo – má priamy vplyv na trvalo udržateľný rozvoj národov po celom svete ako aj na prežitie ľudskej rasy. Napriek špecifickému postaveniu Čínskej Republiky (Taiwan) v rámci medzinárodnej politiky sa jeho vláda aktívne zapájala do globálnej snahy o zníženie emisií CO2 a vyzývala svojich občanov aby prispeli k týmto snahám. V roku 2010 sa dobrovoľne zaviazali sekretariátu UNFCCC a medzinárodnému spoločenstvu, že stanovia konkrétne ciele pre zníženie emisií. Medzinárodné spoločenstvo by malo uznať konanie Taiwanu a zahrnúť ho do celosvetovej siete vzájomnej pomoci.

Úsilie Taiwanu o zmiernenie zmeny klímy je charakterizované dvoma strategickými zložkami: obmedzujúcu tento fenomén a prispôsobujúcu sa tomuto fenoménu. V súvislosti s obmedzením zmeny klímy zriadila vláda Čínskej republiky koncom roku 2009 Riadiaci výbor výkonného dvoru pre úsporu energie a zníženie uhlíkových emisií, ktorý je zodpovedný za vypracovanie hlavného národného plánu na zníženie emisií. Jeho cieľom je aktívne vytvárať náležité právne prostredie a zelenú dopravnú infraštruktúru ako aj nízkouhlíkové energetické systémy, komunity a priemysel. V roku 2012 Taiwan taktiež prijal národné smernice pre prispôsobenie sa zmenám klímy, ktoré zahŕňajú osem hlavných sfér – katastrofy, základná infraštruktúra, vodné zdroje, využitie zeme, pobrežné oblasti, dodávka energie, biodiverzita a zdravie.

Vláda Čínskej republiky navyše pokračuje v podpore schválenia návrhu zákona o znížení emisií skleníkových plynov. Tento návrh, spolu s návrhom zákona o dani z energií, ktorý sa v súčasnej dobe skúma, so zákonom o hospodárení s energiami, ktorý sa už implementoval, a s ustanovením o rozvoji obnoviteľnej energie predstavuje právny rámec pre zníženie emisií skleníkových plynov na Taiwane.

Prezident Čínskej republiky Ma Ying-jeou sa výslovne vyjadril, že „rozvíjanie prostredia charakterizovaného nízkymi emisiami uhlíka a vysokou mierou závislosti na zelenej energii“ je jedným z piatich pilierov národného rozvoja Taiwanu s cieľom premeniť Taiwan na „ostrov s nízkymi emisiami uhlíka a zelenou energiou“. Jeho vláda taktiež spustila plán na vybudovanie „nízkouhlíkovej a trvalo udržateľnej vlasti“. Ako súčasť tohto plánu bolo vybraných 52 dedín, tri mestá – Nový Taipei, Taichung a Tainan – a jeden okres - Yilan ako modelové komunity v rámci nízkouhlíkového a trvalo udržateľného prostredia s cieľom povzbudiť obyvateľov Taiwanu na aktívne zapájanie sa do rozvoja takejto vlasti. Vláda ďalej podporuje systémy výmeny batérií elektrických motocyklov, geografické informačné systémy (GIS) pre siete cyklistických trás a hybridné vozidlá. Taktiež plánuje v najbližších 10 rokoch nahradiť všetky tradičné autobusy v mestských oblastiach elektrickými autobusmi tak, aby postupne vybudovala nízkouhlíkovú dopravnú infraštruktúru.

Čeliac závažným výzvam nastoleným zmenou klímy, niekoľkoročné snahy Taiwanu o zníženie uhlíkových emisií už priniesli konkrétne výsledky. V období od roku 2008 do roku 2012 klesla ročná spotreba energie v priemere o 0,1%, čo predstavuje výrazné zlepšenie v porovnaní s obdobím od roku 2004 do roku 2007, kedy v priemere narástla o 3,3%. Okrem toho, v roku 2008 emisie CO2 zo spaľovania palív po prvýkrát klesli a v období medzi rokmi 2008-2012 tieto emisie naďalej klesali v priemere o 0,6% ročne, čo taktiež predstavuje výrazné zlepšenie oproti obdobiu medzi rokmi 2004-2007, kedy emisie rástli v priemere o 2,7% ročne. Pri bližšom pohľade na rok 2012 zistíme, že taiwanské hospodárstvo zaznamenalo rast o 1,32%, ale uhlíkové emisie poklesli o 1,90%, čo dokazuje existenciu inverzného vzťahu medzi hospodárskym rastom a emisiami skleníkových plynov.

Vláda Čínskej republiky (ROC) aktívne vyhľadávala medzinárodnú podporu aby mohla rozšíriť svoj medzinárodný priestor a iniciovala pragmatický a konštruktívny dialóg s pevninskou Čínou, dosahujúc pritom významné výsledky.

V roku 2009 členské krajiny OSN po prvýkrát pozvali vládu ROC, aby sa formálne zúčastnila Svetového zdravotníckeho zhromaždenia ako pozorovateľ, a odvtedy sa každoročne zúčastňuje na tomto podujatí. Okrem toho bol Taiwan v septembri 2013 ako hosť predsedu rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) pozvaný na 38. zasadnutie zhromaždenia ICAO. Účasť ROC v týchto dvoch orgánoch má veľký symbolický význam a predstavuje pre Taiwan značné povzbudenie. Dúfa, že medzinárodné spoločenstvo vezme do úvahy tieto precedensy a umožní Taiwanu opodstatnené podieľanie sa v UNFCCC. To umožní Taiwanu nielen prijímať podporu ale aj prispievať medzinárodnému spoločenstvu.
Zdroj: WBN/PR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ako zvládnuť problémy s močovým mechúrom pomocou čistej intermitentnej katetrizácie

Ako zvládnuť problémy s močovým mechúrom pomocou čistej intermitentnej katetrizácie

13:42 02.07.2024Tlačové správy

Močový mechúr, rovnako jako iné orgány v tele človeka môžu postihnúť rôzne komplikácie.

Tenisky k šatám - ako aktualizovať svoj každodenný outfit

Tenisky k šatám - ako aktualizovať svoj každodenný outfit

13:31 02.07.2024Tlačové správy

Chcete si obliecť šaty? Asi nikoho netreba presviedčať, že je to ideálna voľba na jar a leto.

Ako doma zabaviť dieťa počas prázdnin?

Ako doma zabaviť dieťa počas prázdnin?

10:51 26.06.2024Tlačové správy

Prázdniny sú pre deti časom oddychu a zábavy, no pre rodičov môžu predstavovať výzvu, ako zabezpečiť, aby ich deti mali zmysluplné a aktívne trávenie voľného času.

Ako dôkladne umyť auto? Interiér aj exteriér

Ako dôkladne umyť auto? Interiér aj exteriér

13:24 24.06.2024Tlačové správy

Dôležitou témou pri kúpe auta by malo byť aj to, ako sa oň budete starať. Pravidelné čistenie môže znížiť alebo naopak zvýšiť konečnú cenu vozidla, ak ho budete chcieť po čase predať.

Ako na bezpečnú jazdu v aute: Návod pre začiatočníkov

Ako na bezpečnú jazdu v aute: Návod pre začiatočníkov

16:55 24.05.2024Tlačové správy

Pri jazde autom je bezpečnosť vždy na prvom mieste. Bez ohľadu na to, či ste práve získali vodičský preukaz, alebo už niekoľko rokov jazdíte.