• Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Streda, 27.9.2023Meniny má Cyprián
27°Bratislava

Kamera v aute, ochrana, ktorá sa oplatí

  • 14:35 16.09.2013
  • BRATISLAVA
Kamera v aute, ochrana, ktorá sa oplatí

Podstatou autokamery je však zabezpečiť dôkaz v prípade kolízie – havárie. Tento dôkaz je použiteľný ako pre súdne konanie tak aj pre potreby poisťovní.

Každý deň sa za volantom aut stretávame so situáciami, ktoré nás poriadne rozčúlia. V cestnej premávke sa pohybuje obrovské množstvo dopravných prostriedkov a prognózy hovoria o ďalšom náraste účastníkov cestnej premávky. Preto množstvo kolízií a konfliktov bude narastať. Každý z nás už má nejakú skúsenosť s „cestnými pirátmi“. Mnoho krát sa takáto situácia nezaobíde bez škrabanca alebo pokrčeného plechu a to je ten lepší prípad.

V dnešnej dobe s množstvom technických vymožeností existuje aj na tento problém riešenie. Hovorí sa o tzv. čiernych skrinkách do automobilov, ktoré budú čo nevidieť povinné a európska únia už pripravila potrebnú legislatívu. Ďalšou možnosťou je kamera v aute, ktorá zaznamenáva jazdu z čelného skla. Existujú už dve sady kamier. To znamená, že je možné zaznamenávať aj to čo sa deje nielen pred vozidlom ale aj za ním. Používanie kamier vo vozidle je už celkom známe a podľa predajcov takýchto zariadení počet predaných kamier do áut neustále rastie. Je to dôkazom toho, že ľudia si chcú chrániť svoj majetok a samozrejme aj zdravie.

Ako sa na takéto zariadenia pripevnené na čelnom skle pozerá existujúca platná legislatíva u nás?

Potrebné informácie sa nachádzajú vo vyhláške 464/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

V § 4 odsek 1 za všetkých prevádzkových podmienok a poveternostných podmienok musí byť zabezpečený výhľad z miesta vodiča.

A v § 17 odsek 2 pism. k) vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, najmä, ak výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený.

Pri dodržaní platnej legislatívy nič nebráni používaniu kamier vo vozidle. Polícia však upozorňuje, že podmienkou je ich správne umiestnenie, ktoré musí byť v súlade s príslušnou vyhláškou ministerstva dopravy.

Ďalším problémom môže byť ochrana osobných údajov, nakoľko zaznamenávaním diania z vozidla zasahujeme do okolia.

Úrad na ochranu osobných údajov sa problematikou kamier v autách zaoberal a na objasnenie právneho stavu vypracoval k tejto téme metodické usmernenie č. 4/2013, ktoré je dostupné na webovej stránke úradu. Z usmernenia sa dozviete, že kameru nesmiete používať na to, aby ste z jej záberov robili zostrihy a zverejňovali ich na internete. Dôležité je, aby sa zábery z autokamery nezverejňovali a ani nikomu neukazovali. Autokamerou môžete natáčať len vtedy, ak zábery budú slúžiť na zabezpečenie dôkazu toho, ako sa udalosť v cestnej premávke stala. Napríklad dopravná nehoda, (poistná udalosť), alebo nespravodlivé obvinenie z priestupku, prípadne dokázania porušenia (dodržania) pravidiel cestnej premávky atď.

Úrad vo svojom usmernení poukazuje na tieto príklady ochrany vlastných, osobných, subjektívnych práv a právom chránených záujmov: predloženie záznamu oprávnenému subjektu na účely trestného alebo priestupkového konania, likvidácia poistnej udalosti, občiansko-právne konanie o náhrade škody.

Úrad zároveň upozorňuje, že všetky ostatné zábery z kamery musíte najneskôr do 15 dní zmazať.

Ak vodič dodrží platnú legislatívu, bude autokamera dobrou ochranou v prípade nehody alebo poistnej udalosti. Ako je to však v prípade, že chcem použiť záznam z autokamery pre svoju ochranu? Je treba vedieť, že autokamera sa dá využiť aj na zaznamenanie si postupov príslušníka policajného zboru počas cestnej kontroly. Avšak je nutné o tejto skutočnosti vyhotovenia nahrávky ho informovať.

V stanovisku Ústavného Súdu SR sa uvádza:

„Za súčasť základného práva na súkromie a ani za prejav osobnej povahy nemožno u verejného činiteľa považovať výkon jeho zákonom upravenej služobnej právomoci na verejnosti. Zatiaľ čo do súkromia osôb, a teda aj do predmetu ochrany osobnosti, patria zásadne otázky týkajúce sa ich intímnej sféry (písomnosti osobnej povahy, zvukové záznamy prejavov osobnej povahy), v prípade výkonu ústavnej alebo zákonnej právomoci verejných činiteľov na verejnosti ide o diametrálne odlišné otázky verejnej, a nie súkromnej sféry, ktoré nemožno v žiadnom prípade považovať za súčasť ich základného práva na súkromie.“

Čo všetko autokamera dokáže pokryť. Okrem toho, že robí obrazový záznam počas prevádzky motorového vozidla, zaznamenáva aj mnoho údajov ako je napr. dátum, čas, rýchlosť, atď. Všetky tieto údaje sú dobrou ochranou majiteľa pokiaľ dodržiava platnú legislatívu o cestnej premávke.

V prípade že zaznamenáte na autokameru porušenie zákona o cestnej premávke a tento záznam poskytnete polícií SR, bude sa polícia SR týmto záznamom zaoberať a môže ho použiť pri začatí správneho konania. Dôležité je, aby bol podnet neanonymný. Podľa vyjadrení polície SR je už bežnou praxou, keď fyzické alebo právnické osoby zasielajú tieto záznamy na príslušné dopravné inšpektoráty a upozorňujú na priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Polícia tak v prípade identifikácie priestupcu na základe typu a evidenčného čísla vozidla môže už začať z uvedeného podnetu správne konanie.

Podstatou autokamery je však zabezpečiť dôkaz v prípade kolízie – havárie. Tento dôkaz je použiteľný ako pre súdne konanie tak aj pre potreby poisťovní. Poisťovne pristupujú ku kamerovým záznamom individuálne, pričom sa niektoré odvolávajú práve na už spomínaný zákon o ochrane osobných údajov. Osobne si však myslím, že poisťovne ktoré nechcú v prípade dokázania viny alebo neviny použiť záznam z autokamery, si veľa dôvery u svojich klientov nezískajú. Sú však poisťovne, ktoré nemajú problém zo záznamom z autokamier. Možno by bolo dobré, aby sa klienti poisťovní zaujímali o to, či príslušná poisťovňa bude prihliadať v prípade škodovej udalosti na záznam vyhotovený autokamerou. Častou poistnou udalosťou je v poslednom období aj stret s divou zverou. V tomto prípade si myslím, že je záznam z autokamery veľmi dobrou ochranou a poisťovňa by nemala mať problém takúto nahrávku akceptovať pri likvidácii poistnej udalosti.

Ďalšou situáciou je, ak svedkovia poistnej udalosti niektoré skutočnosti reprodukujú inak ako sa stali. Kamerový záznam z vozidla môže poškodenému pomôcť a zároveň chráni aj finančné prostriedky poisťovne, s ktorou má poškodený uzatvorenú poistnú zmluvu.

Inou skúsenosťou je banálna škoda na čelnom skle, kde si poisťovne v posledných mesiacoch povedali, že im stačí napísať vyjadrenie o tom, že ich klient, ktorý spôsobil škodu si nemôže byť vedomý tejto skutočnosti a teda poistné plnenie nevyplatia. Poškodený by v prípade kamerového záznamu ľahko dokázal, či sa udalosť stala a aj kto ju zavinil. Autokamery dokážu zachytiť aj takúto situáciu. Jednou zo situácií je aj poistná udalosť, pri ktorej vinník z miesta nehody ujde. Aj v takomto prípade sú zábery z autokamery cenným dôkazom.

Vo všetkých prípadoch by pri likvidácií poistných udalosti bol efektívne využitý čas na prešetrenie poistnej udalosti a v neposlednom rade aj peniaze. Poisťovne pri likvidácií poistenej udalosti by mali k dispozícií dôkazový materiál, ktorý by pomohol zamedziť poistným podvodom a pokusom o vyplatenie neoprávnených požiadaviek. Preto je na mieste otázka, či práve používanie autokamery, poisťovne budú môcť klasifikovať ako výhodu pri dojednávaní poistenia napr. nižším poistným za havarijné poistenie alebo povinné zmluvné poistenie. Ak klient používa autokameru a v prípade poistnej udalosti predloží z nej záznam o celom priebehu, rýchlejšie a jednoduchšie bude môcť poisťovňa predmetnú nehodu vyrieši. Správnym používaním je autokamera jedným z prvkov, ktorý chráni poctivých a slušných účastníkov cestnej premávky a zároveň odhaľuje aroganciu a netoleranciu.

Už prvé skúsenosti z používaním autokamier poukazujú na jej výhody. Z dlhoročných skúsenosti, ktoré v sektore neživotného poistenia máme, používanie autokamier určite odporúčame.

Martin Fusek
Broker Consulting, a.s.
Expert pre neživotné poistenie

Zdieľať tento článok na Facebooku
Zdroj: WBN/PR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Dámske sukne na rôzne príležitosti: Vytvorte si elegantné a ležérne outfity

Dámske sukne na rôzne príležitosti: Vytvorte si elegantné a ležérne outfity

14:55 28.07.2023Tlačové správy

Sukne sú jedným z najkultovejších kúskov v dámskom šatníku. Svojim šarmom a eleganciou dokážu okamžite oživiť akýkoľvek outfit a prispôsobiť sa rôznym príležitostiam.

Viete, čo je to protiprúd? Povieme vám, ako funguje a prečo by ste ho mali mať

Viete, čo je to protiprúd? Povieme vám, ako funguje a prečo by ste ho mali mať

20:15 24.07.2023Tlačové správy

Keď počujete slovo protiprúd, možno sa vám vybaví niečo, čo súvisí s elektrinou. Avšak aj keď ide o elektrické zariadenie, protiprúd v bazéne je niečo úplne iné.

Ako vytvoriť útulnú atmosféru v každom interiéri?

Ako vytvoriť útulnú atmosféru v každom interiéri?

7:21 10.06.2023Tlačové správy

Chcete svoje bývanie premeniť na skutočný domov? Prinášame vám prehľad overených tipov, vďaka ktorým si v interiéri jednoducho vytvoríte útulnú atmosféru!

Šľapky Birkenstock - ideálna voľba na leto

Šľapky Birkenstock - ideálna voľba na leto

14:11 09.06.2023Tlačové správy

Premýšľate, pre akú obuv sa toto leto rozhodnúť? Ak očakávate pohodlie a fantastický vzhľad, máme niečo, čo splní vaše očakávania!

Ekologické riešenia v dobe krízy: Tipy na udržateľnejší životný štýl

Ekologické riešenia v dobe krízy: Tipy na udržateľnejší životný štýl

8:01 31.05.2023Tlačové správy

V dnešnej dobe, keď čelíme mnohým ekologickým a spoločenským výzvam, je nevyhnutné zamyslieť sa nad svojím životným štýlom a hľadať ekologickejšie riešenia.