• Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Utorok, 29.11.2022Meniny má Vratko
Bratislava

Uznávanie dokladov o vzdelaní medzi SR a ČR sa zjednoduší

  • 12:01 30.04.2013
  • BRATISLAVA
Uznávanie dokladov o vzdelaní medzi SR a ČR sa zjednoduší

Uznávanie dokladov o vzdelaní medzi Slovenskom a Českom republikou pre ľudí, ktorí chcú pokračovať v akademickom štúdiu v druhom štáte, sa zjednoduší.

Podobne sa uľahčí aj používanie a zapísanie akademického titulu, nadobudnutého na území druhého štátu. Okrem toho sa obmedzí možnosť zneužívania akademických titulov, ktoré boli nadobudnuté na štátom neuznaných vzdelávacích ustanovizniach.

Tieto zmeny prinesie nová zmluva medzi ČR a SR o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike. Dnes jej text odobrila vláda, podpisovať ju budú prezidenti a ratifikuje parlament.

Nahradí platnú dohodu, ktorá bola uzavretá v roku 2001. Tá už totiž nemôže reagovať na zmeny v oblasti reforiem stredného a vysokého školstva, na vstup oboch štátov do Európskej únie a na iné skutočnosti, ktoré bránia v efektívnom využívaní dohody podľa súčasných právnych predpisov.

Stredoškolské a vysokoškolské diplomy

Za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu sa podľa zmluvy budú považovať doklady o dosiahnutom základnom vzdelaní na základných a stredných školách v SR a ČR, o dosiahnutom strednom vzdelaní na stredných školách v SR alebo ČR, vysvedčenie o maturitnej skúške vydané konzervatóriom, absolventský diplom a vysvedčenie o absolventskej skúške vydané konzervatóriom v SR (resp. vysvedčenie o absolutóriu v konzervatóriu a diplom absolventa konzervatória vydaný v ČR), absolventský diplom a vysvedčenie o absolventskej skúške vydané strednými odbornými školami vydaný v SR (resp. diplom absolventa vyššej odbornej školy a vysvedčenie o absolutóriu vydané vyššími odbornými školami v Českej republike).

Pravidlo rovnocennosti bude platiť aj pre diplomy, dodatky k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške vydané po ukončení bakalárskeho štúdia, magisterského, inžinierskeho a doktorského štúdia, doktorandského štúdia na vysokej škole v SR alebo ČR.

Za rovnocenné sa uznajú aj diplomy o udelení vedeckej hodnosti kandidát vied (v skratke CSc.) vydané v Slovenskej republike a v Českej republike a diplomy vydané po ukončení doktorandského štúdia na vysokej škole v jednom zo zmluvných štátov. Vzťahuje sa to aj na diplomy o udelení akademicko-vedeckého titulu doktor (v skratke Dr.) po ukončení postgraduálneho štúdia na vysokej škole v SR alebo ČR. Tituly a ich skratky udelené na základe dokladov o vzdelaní podľa tejto zmluvy môžu ich držitelia používať aj v štáte druhej zmluvnej strany.

Zoznamy vysokých škôl

Oba štáty vytvoria a budú si vymieňať zoznamy svojich vysokých škôl, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva a zverejnia ich na internetových stránkach ministerstiev školstva.

Zoznamy aktualizujú štáty podľa potreby aspoň raz za kalendárny rok. SR a ČR sa budú vzájomne informovať o zmenách vo vzdelávacích sústavách a vymieňať si vzory dokladov, na ktoré sa vzťahuje zmluva.

Zmluva sa nevzťahuje na české doklady o vysokoškolskom vzdelaní, ktoré sú získané na vysokých školách v Českej republike absolvovaním štúdia v akreditovaných študijných programoch uskutočňovaných mimo územia Českej republiky.

Rovnako dohoda neplatí pre slovenské doklady o vysokoškolskom vzdelaní získané na vysokých školách v Slovenskej republike absolvovaním bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho, doktorského alebo doktorandského štúdia uskutočňovaného mimo územia Slovenskej republiky. Pravidlá zmluvnej dohody sa nevzťahujú ani na zahraničné (iné než české alebo slovenské) doklady o vzdelaní, získané štúdiom na zahraničnej škole alebo na jej pobočke uskutočňovaným na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky.

Doklady o vzdelaní, tituly, hodnosti a stavovské označenia, získané na území štátov zmluvných strán v období trvania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a ich právnych predchodcov pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy zostávajú zmluvou nedotknuté a uznajú sa za rovnocenné.

Zdieľať tento článok na Facebooku
Zdroj: WEBNOVINY
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na Slovensku sa začali rotácie vojakov NATO, ministerstvo obrany upozorňuje na presuny

Na Slovensku sa začali rotácie vojakov NATO, ministerstvo obrany upozorňuje na presuny

VČERA - 20:55Domáce

Na Slovensku sa začali rotácie vojakov Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO.

Zomrela herečka, ktorá prepožičala hlas desiatkam známych postáv

Zomrela herečka, ktorá prepožičala hlas desiatkam známych postáv

VČERA - 19:12Domáce

V jej repertoári dominovali najmä postavy detí a titulné roly. Známa herečka zomrela vo veku 87 rokov.

Progresívne Slovensko má v najnovšom prieskume 10 percent, OĽANO predbehlo SaS

Progresívne Slovensko má v najnovšom prieskume 10 percent, OĽANO predbehlo SaS

VČERA - 18:40Domáce

Voľby do Národnej rady SR by koncom novembra vyhral Hlas-SD so ziskom 19,7 percenta hlasov.

Experti upozorňujú na riziká v prípade električkovej trate pred SND

Experti upozorňujú na riziká v prípade električkovej trate pred SND

VČERA - 18:18Domáce

Hlavné mesto tvrdí, že ministerstvo kultúry sa rozhodlo posúdiť dosahy špecifického technického riešenia, s ktorým projekt novej električkovej trate v skutočnosti neráta.