• Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Štvrtok, 28.9.2023Meniny má Václav
16°Bratislava

Vláda schválila Akčný plán MPSVR na roky 2023 až 2025

  • 11:51 24.05.2023
  • Bratislava
Vláda schválila Akčný plán MPSVR na roky 2023 až 2025

Národná stratégia rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030 zohľadňuje už aj Akčný plán na roky 2023-2025.

Vyplýva to z predkladacej správy k materiálu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v stredu prerokoval a schválil vládny kabinet.

Cieľom predkladaného plánu je zabezpečenie uskutočnenia konkrétnych opatrení na posilnenie udržateľnosti a rozvoja dostupnej infraštruktúry uvedených služieb a ich kvality. Ďalej ide o vytváranie podmienok na vznik nových služieb, ktoré reagujú na spoločenskú potrebu.

Plán predpokladá vytvorenie systému koordinovanej spolupráce zainteresovaných strán a subjektov. Zabezpečiť by sa ňou malo vytvorenie primeraných podmienok na podporu komplexného vývinu a sociálneho začlenenia detí v ranom veku.

Akčný plán bol vytvorený v spolupráci so stálou expertnou medzirezortnou pracovnou skupinou, ktorej členmi sú zástupcovia zainteresovaných orgánov štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, ako aj mimovládneho neziskového sektoru, pôsobiaceho v relevantnej oblasti. MPSVR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako zainteresované odvetvové ministerstvá nesú zodpovednosť za plnenie cieľov a opatrení, vyplývajúcich z plánu vo svojej odvetvovej pôsobnosti. Členovia uvedenej skupiny ako kontaktné osoby zainteresovaných subjektov na uskutočnení plánu prispievajú ku koordinácii zabezpečenia plnenia cieľov a opatrení plánu.

Materiál obsahuje opatrenia, ktorých uskutočnenie predpokladá aj medzirezortné prepájanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávacích a sociálnych služieb. Ďalej ide o zabezpečenie efektívneho odosielania detí do systémov podpory a pomoci v školstve, zdravotníctve a sociálnych veciach.

Predkladacia správa tiež uvádza zvýšenie povedomia odbornej a laickej verejnosti ohľadom starostlivosti o deti v ranom veku. Ďalej ide o vypracovanie metodík a vypracovanie cesty dieťaťa systémom podpory a pomoci či profesijnú podporu pracovníkov poskytujúcich starostlivosť deťom v ranom veku. Materiál ďalej uvádza podporu detí a rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia a podporu dostupnosti služieb zameraných na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života.

Z analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy vyplýva, že výdavky na opatrenia a aktivity plánu sú vo výške viac ako 57,79 milióna eur.

Zdieľať tento článok na Facebooku
Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prezidentka ocenila vládu v súvislosti s čerpaním eurofondov a plánom obnovy

Prezidentka ocenila vládu v súvislosti s čerpaním eurofondov a plánom obnovy

VČERA - 17:01Ekonomické

Prezidentka Zuzana Čaputová ocenila vládu Ľudovíta Ódora v súvislosti s čerpaním eurofondov a treťou žiadosťou o platbu z plánu obnovy.

Jadrovej energie máme podľa SAPI dosť, treba sa zamerať na obnoviteľné zdroje

Jadrovej energie máme podľa SAPI dosť, treba sa zamerať na obnoviteľné zdroje

VČERA - 16:17Ekonomické

Energie z jadra máme podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE dostatok, bolo by však potrebné investície orientovať na obnoviteľné zdroje energií.

Riziko nevyčerpania starých eurofondov kleslo na približne 100 miliónov eur

Riziko nevyčerpania starých eurofondov kleslo na približne 100 miliónov eur

VČERA - 13:36Ekonomické

Ak bude Slovensko pokračovať v aktuálnom tempe čerpania eurofondov z predchádzajúceho programového obdobia, riziko ich nevyčerpania bude približne na úrovni 100 miliónov eur.

Všetkých 5 jadrových blokov na Slovensku beží na plný výkon

Všetkých 5 jadrových blokov na Slovensku beží na plný výkon

VČERA - 13:04Ekonomické

Na Slovensku beží už všetkých päť blokov jadrových blokov na plný výkon.

Vláda chce financovať zapojenie občianskej spoločnosti do riadenia fondov EÚ

Vláda chce financovať zapojenie občianskej spoločnosti do riadenia fondov EÚ

VČERA - 12:41Ekonomické

Vláda chce finančne podporiť efektívne a účelné využitie fondov EÚ pomocou spätnej väzby z prostredia zainteresovaných aktérov alebo občianskej spoločnosti.